Privacy policy

Zásady ochrany osobných údajov Definícia pojmov a osôb: 1.1    Prevádzkovateľom je Pinf Hry o.z., 906 05 Sobotište 393, IČO: 50369776 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 1.2    Dotknutou osobou je používateľ portálu, ktorý sa registroval na portály alebo uzatvoril licenčnú zmluvu, nadobúdateľ licencie, záujemca o licenciu a používateľ. 1.3    Webové stránky … Čítať ďalej Privacy policy