Do zoznamu škôl, inštitúcií a denných stacionárov pribudlo vďaka zdravotnej poisťovni Dôvera, Nadácií pre deti Slovenska, Pinf Hry o.z. a Pinf s.r.o. 5 ďalších škôl.

Uspeli sme vo výzve NDS a venovali sme 5 školám Pinf Hry.

Školy, ktoré získali Pinf Hry:

  • Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa
  • Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava
  • Spojená škola, Sama Chalupku 315/16, Kremnica
  • Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov
  • Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra

S týmito školami plánujeme naďalej aktívne spolupracovať formou dotazníkov a návrhov na vylepšenie Pinf Hier.

Pinf Hry vďaka ZP Dôvera a Nadácií pre deti Slovenska v školách

Categories: Aktivity

Ondrej Vrábel

Študent, programátor, zakladateľ projektu Pinf.